Samen plezier beleven op en om het water in een veilige omgeving, dat staat Zeeverkenners Canisius voor ogen. Schippers, stafleden en bestuur zijn zich ervan bewust dat dat voorop moet staan voor alle leden. Om ervoor te zorgen dat hier permanent aandacht voor is binnen alle geledingen van de vereniging hebben we een preventiebeleid dat bijdraagt aan deze veilige omgeving. Het preventiebeleid omvat een Gedragscode, een Aanstellingsbeleid (met VOG) en een Vertrouwenspersoon. 

Door te klikken op onderstaande link vindt u ons Preventiebeleid, en de handtekeningen waarmee Staf en Bestuur het beleid onderschrijven. 

Ieder jaar gebeurt dit opnieuw: de bijgevoegde versie heeft betrekking op het nu lopende jaar 2021.